سفارش تبلیغ
صبا

86/1/17
9:5 عصر

پیامبر و پرواز

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

به یاد محمٌد_ درود خدا و فرشتگان آسمان بر او باد _ پیامبری که با آیه های مقدٌسش همه ی فرزندان آدم و حوٌا را به پرواز فرا خواند و به یاد مرگ ( که اگر نبود دست ما در پی چیزی می گشت _ سهراب) بسیار سفارش کرد.

                               

                                            پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم.
                                                                   (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)