طراحی وب سایت پسرا شیرن!...دخترا ...! - کوهپایه
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]

پسرا شیرن!...دخترا ...!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 86/5/4 5:27 عصر

باز فامیل دور هم جمع شده بودند.حرف و شوخی و صدای بلند تلویزیون و دنگ و دینگ گاه گاهی تلفن و موبایل های رنگ و وارنگ حضار محترم و ونگ ونگ بچه هایی که هر کدام بهانه ی چیزی را می گرفتند، اعصاب مرا داشت ترید می کرد.بلند شدم رفتم توی حیاط تا حیاتم را نجات دهم.
بچه های دبستانی فامیل بازی می کردند.البته بازیشان به جاهای باریکی کشیده شده بود.
                               پسرا شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن.(1)
خنده ام گرفت.یاد بچگی های خودم افتادم که هر وقت جلوی دخترا کم می آوردیم، این شعار را با صدای بلند می خواندیم.عجب کیفی هم داشت لامصٌب.همین جور که داشتم نگاهشان می کردم توی دلم گفتم بیچاره ها یادشان رفته، که این خرگوش باهوش بود که بالاخره شیر را در چاه انداخت.
هر چند خدا وکیلی خیلی از این چاه ها را خود شیرها سر راه دخترها کنده و می کنند!(2)
ورد مجٌرب، برای دفع چشم زخم، باز شدن بخت، بازگشتن مسافر، پیدا شد گمشده، قبض شدن شکم، و بسیاری منافع دیگر:
                                                      چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی.

_______________________________________________________________
(1) یک ضرب المثل قدیمی چینی می گوید در مثل مناقشه نیست.
(2) ر.ک.کتاب نگاه های پاک زن و نگاه های آلوده به او - دکتر صبور اردوبادی.

 
کلمات کلیدی :