سفارش تبلیغ
صبا

87/4/4
10:41 صبح

یا فاطمه بنت نبی(س-ص)

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


                                            یا فاطمه بنت نبی، 
                                  
 ای همدل و جان علی
                                    ای تاج نور دنیا؛ یا زهرا
                                    یا فاطمه سر خدا، ای گوهر تاج وفا
                                                          ای باشکوه ای والا؛ یا زهرا