سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران

87/1/31
7:40 عصر

ورزشکار، هنرمند یعنی این.

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


آدم خوب نیست فقط نقص ها و بدیها را ببیند. توی خبرها چیزی شنیدم که حیفم آمد چیزی درباره اش نگویم. قهرمان و کاپیتان تیم ملی جودوی ایران سید محمود میران، تصمیم گرفته به کاری گرفته که ایول دارد. نمایشگاهی از آثار نقاشی و عکاسی اش برگزار کند و درآمد این کار را هم خرج کودکان بی سرپرست کند. (البته این آخرش را در برنامه تلویزیونی فنون شرقی گفت). 

من این بنده خدا را نمی شناسم. اولین بار هم هست که اسمش را می شنوم. و به جز یک بارکه در کودکی، مجید پسر همسایه ی روبرویی را زدم زمین و روی سینه اش نشستم، هیچ سابقه ی قهرمانی در این ورزش ندارم. ولی دوست دارم بگویم: ورزشکار یعنی این. نه اون که پارتی آنچنانی می گذارد. هنرمند یعنی این نه اون که توی هالیوود که می رود روسری نیم بندش را هم کنار می گذارد...! البته قبول دارم. بعضی ها آن طوری اش را بیشتر می پسندند!