طراحی وب سایت نو آوری فلسفی و ساحت های آن - کوهپایه
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
چون از کارى ترسى بدان درشو ، که خود را سخت پاییدن دشوارتر تا در نشدن در کار و ترسیدن . [نهج البلاغه]

نو آوری فلسفی و ساحت های آن

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 87/9/2 11:32 صبحچون کمی جنبه‌ی تخصصی داشت توی اون یکی وبلاگم آوردم. یادداشت نوآوری فلسفی و ساحت‌های آن را عرض می‌کنم. راستی سلام.
کلمات کلیدی :