سفارش تبلیغ
صبا

87/9/2
11:32 صبح

نو آوری فلسفی و ساحت های آن

بدست محمد رضا آتشین صدف در دستهچون کمی جنبه‌ی تخصصی داشت توی اون یکی وبلاگم آوردم. یادداشت نوآوری فلسفی و ساحت‌های آن را عرض می‌کنم. راستی سلام.