سفارش تبلیغ
صبا

85/11/25
2:6 عصر

مادرم می خندد ...

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

 

من اناری را،می کنم دانه،به دل می گویم:

خوب بود این مردم، دانه های دلشان پیدا بود.

می پرد در چشمم آب انار:اشک می ریزم

مادرم می خندد.رعنا هم.

                 حجم سبز