سفارش تبلیغ
صبا

87/4/6
10:31 صبح

مادر، پدر، نویسنده

بدست محمد رضا آتشین صدف در دستهبه نظر من این درست است که یک نویسنده، مادرزادی نویسنده است،

 ولی باید این را هم در نظر گرفت که پدرش در می‌آید تا نویسنده بشود!

به نظر شما این طور نیست؟