طراحی وب سایت مادر، پدر، نویسنده - کوهپایه
پندها چه بسیار است و پند گرفتن چه اندک به شمار . [نهج البلاغه]

مادر، پدر، نویسنده

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 87/4/6 10:31 صبحبه نظر من این درست است که یک نویسنده، مادرزادی نویسنده است،

 ولی باید این را هم در نظر گرفت که پدرش در می‌آید تا نویسنده بشود!

به نظر شما این طور نیست؟
کلمات کلیدی :