طراحی وب سایت شک دارم... - کوهپایه
سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
در کتاب نخستین نوشته شده است : ای پسرآدم! رایگان یاد ده؛ همان گونه که رایگان یاد گرفتی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

شک دارم...

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 88/9/22 12:57 عصر


شک دارم...

انتخابات را دوست دارم
ولی
به میرحسین شک دارم.
سادات را دوست دارم
ولی
به خاتمی شک دارم.
روحانیت را دوست دارم
ولی
به کروبی شک دارم.
نظافت را دوست دارم
ولی به سطل‌های آشغال آتش‌گرفته شک دارم.
...

شک دارم، شک دارم، شک دارم
ولی
سید علی خامنه‌ای را دوست دارم؛
یقین دارم.

کلمات کلیدی :