سفارش تبلیغ
صبا

86/5/3
1:48 عصر

شقاوت در حضور شمعدانی ها؟!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته...
ابرها رفتند.
یک هوای صاف، یک گنجشک، یک پرواز.
دشمنان من کجا هستند؟
فکر می کردم:
در حضور شمعدانی ها شقاوت آب خواهد شد.
...
حجم سبز _ سپهری