طراحی وب سایت روز دیگر - کوهپایه
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی . [از سفارشهای خضر به موسی علیه السلام]

روز دیگر

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 85/8/22 2:52 صبح

                                                                           روز دیگر

دلم امشب گرفته از این عمر بی حاصل.فراموش کردن آنچه نباید فراموش شود.به قول مولانا ، مثال ما مثال غلامی است که پادشاهی او را برای کاری بسیار مهم به جایی می فرستد.او می رود وهزار و یک کار دیگر انجام می دهدجز آن کار اصلی که برای آن آمده بود! وقت بازگشتن فرا می رسد و تهی دستی او...
«یکی گفت: که این جا چیزی فراموش کرد ه ام.
فرمود:که در عالم یک چیزست که آن فراموش کردنی نیست.اگر جمله چیز ها را فراموش کنی وآن را فراموش نکنی باک نیست.و اگر جمله به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی.همچنانک پادشاهی تو را به دِه فرستاد برای کاری معیٌن، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی.چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی چنانست که هیچ نگزاردی پس آدمی درین عالم برای کاری معیٌن آمده است و مقصود، آن است.چون آن نمی گزارد پس هیچ نکرده باشد.(فیه ما فیه)
چه کنیم باشرمندگی هایی که در روز دیگر(یوم الآخر) در پیشگاه او سر ما را پیش می افکنند.
کاری کنیم، ور نه خجالت بر آوریم / روزی که رخت جان به جهان دگر کشیم.(حافظ)
                                                            




کلمات کلیدی :