سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر شما بگریند ، و اگر زنده ماندید به شما مهربانى ورزند . [نهج البلاغه]