سفارش تبلیغ
صبا

87/9/22
6:21 عصر

بمب دست ساز!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


مدتی پیش برای یک سفر کاری، با یکی از دوستان سوار قطار شدیم. چند دقیقه بعد از ورودمان به کوپه، مامور سالن روزنامهای آورد. دوستم گرفت و کمی بعد دوستم با آرنجش سقلمه‌ای به من زد، که مشغول تماشای مناظر بیرون بودم. روزنامه را نشانم داد و باانگشت خبری را...

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان (آقای محمد مهدی قاسمی) با اشاره به تعداد ازدواج‌های معوقه‌ی کشور، گفت: بیش از ?? میلیون جوان مجرد در انتظار ازدواج به سر می‌برند. (جام جم 14 آذر 1387)
                                                                                                
- نظرت چیه؟
گفتم: چه عرض کنم؟!
خودش گفت: با این بیکاری و بی‌پولی، دیگه بیشتر از این نباید توقع داشت. از اینا که بگذریم تازه، بهونه‌گیری‌ها و توقعات بی‌جای دو طرف و خرج‌های زائد و چشم و هم چشمی‌ و رسم و رسوم غلط رو هم که دیگه پیاز داغشه.

حاج‌آقایی که رو به روی من نشسته بود فرمود: یه چیز دیگه هم هست. توکل و قناعت هم متاسفانه کم شده و بی‌تقوایی. باور نمی‌کنید؛ یه خانواده‌ای چند وقت پیش اومدن مسجد پیشم و ازم خواهش کردن یه کمکی به پسرشان بشود که می‌خواهد عروسی کند. رفتم رو زدم به چند تا آدم خیّر. پولی جمع کردم. بعد دیدم شب عروسی‌اش رفته ارگ و مطرب و کوفت و زهرمار آورده و چند صد هزار تومان خرج این بند و بساط کرده!

یک دانشجوی عمران دانشگاه اراک کنار دست حاج‌آقا نشسته بود گفت:
- مشکل، بی‌کاریه. دولت باید یه کاری بکنه. من این‌قدر رفیق لیسانسه‌ی بیکار دارم. کی به فکر ازدواج می‌افته.
کوپه چهار تخته بود و دیگه نوبت من. من هم بایستی عرض اندامی می‌کردم. گفتم:
به نظر من. این یه بمبه. یه بمب دست‌ساز. خیلی فرقی نمی‌کنه باعث و بانیش کیه و چیه؟ مهم اینه که این بمب الان هست و ما هر روز توی ستون حوادث درباره‌ی انفجار قسمت‌هایی از اون اخباری می‌خونیم. خدا خودش رحم کنه! 


87/7/26
1:29 عصر

دعای فرشته!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


 

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

حافظ