طراحی وب سایت خواب نیمه راست! - کوهپایه
سفارش تبلیغ
صبا
جوانمردى آبروها را پاسبان است و بردبارى بى خرد را بند دهان و گذشت پیروزى را زکات است و فراموش کردن آن که خیانت کرده براى تو مکافات ، و رأى زدن دیده راه یافتن است ، و آن که تنها با رأى خود ساخت خود را به مخاطره انداخت ، و شکیبایى دور کننده سختیهاى روزگار است و ناشکیبایى زمان را بر فرسودن آدمى یار ، و گرامیترین بى‏نیازى وانهادن آرزوهاست و بسا خرد که اسیر فرمان هواست ، و تجربت اندوختن ، از توفیق بود و دوستى ورزیدن پیوند با مردم را فراهم آرد ، و هرگز امین مشمار آن را که به ستوه بود و تاب نیارد . [نهج البلاغه]

خواب نیمه راست!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 88/4/2 11:46 صبحمشارکت تاریخی و حداکثری ملت شریف و فهیم ایران در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و حضور حماسی در پای صندوق‌های رای، برگ زرین دیگری بود که درخشش آن همه دوستان را امیدوار و همه دشمنان را ناامید ساخت.
اما حوادث پس از انتخابات و آشوب های خیابانی اخیر نشان داد که دشمنان‌ دوست‌نما باز برای ما خوابی دیده بودند.
به نظر شما این خواب راست از آب در آمد یا دروغ؟ به نظر من هیچ کدام! بلکه نیمه ‌راست و نیمه دروغ. چگونه؟
از زبان عبید زاکانی بشنویم:

طلحک ‌گفت: خوابی دیده‌‌ام نیمه راست و نیمه دروغ!
گفتند: چگونه؟
گفت: در خواب دیدم که گنجی بر دوش می‌برم. از گرانی آن بر خود ریستم. چون بیدار شدم دیدم جامه‌ی خواب، آلوده است و از گنج خبری نیست.
کلمات کلیدی :