طراحی وب سایت خواب نیمه راست! - کوهپایه
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
فراخ سینگى و بردبارى دست‏افزار سرورى است و سالارى . [نهج البلاغه]

خواب نیمه راست!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 88/4/2 11:46 صبحمشارکت تاریخی و حداکثری ملت شریف و فهیم ایران در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و حضور حماسی در پای صندوق‌های رای، برگ زرین دیگری بود که درخشش آن همه دوستان را امیدوار و همه دشمنان را ناامید ساخت.
اما حوادث پس از انتخابات و آشوب های خیابانی اخیر نشان داد که دشمنان‌ دوست‌نما باز برای ما خوابی دیده بودند.
به نظر شما این خواب راست از آب در آمد یا دروغ؟ به نظر من هیچ کدام! بلکه نیمه ‌راست و نیمه دروغ. چگونه؟
از زبان عبید زاکانی بشنویم:

طلحک ‌گفت: خوابی دیده‌‌ام نیمه راست و نیمه دروغ!
گفتند: چگونه؟
گفت: در خواب دیدم که گنجی بر دوش می‌برم. از گرانی آن بر خود ریستم. چون بیدار شدم دیدم جامه‌ی خواب، آلوده است و از گنج خبری نیست.
کلمات کلیدی :