طراحی وب سایت بابا بی خیال! - کوهپایه
سفارش تبلیغ
صبا
چون دنیا به کسى روى آرد ، نیکوییهاى دیگران را بدو به عاریت سپارد ، و چون بدو پشت نماید ، خوبیهاى او را برباید . [نهج البلاغه]

بابا بی خیال!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 87/4/30 10:46 صبح


به قول خواجه‌ی شیراز
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه‌کار؟         
                                        کار ملک است آن که تدبیر وتامل بایدش

کلمات کلیدی :