طراحی وب سایت بابا بی خیال! - کوهپایه
سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
آنکه دانش می جوید، خداوند روزیش را به عهده می گیرد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

بابا بی خیال!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 87/4/30 10:46 صبح


به قول خواجه‌ی شیراز
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه‌کار؟         
                                        کار ملک است آن که تدبیر وتامل بایدش

کلمات کلیدی :