سفارش تبلیغ
صبا

85/12/29
11:48 عصر

اید آمد!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

با سلام خدمت دوستان عزیز وبلاگی اعم از قلیانی ، وافوری ، تزریقی و قرصی(اسماتیز،مسکٌن ،اکس،شیشه و غیرهم) امیدوارم که در این ورژن جدید از سال در راستای استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای،خوب و خوش و نرم و نازک و ایضا چست و چابک باشید.به امید آن روز.
    
                                         
توضیح نیمچه ضروری:مادرم رفته آب گلدان این نازدانه را عوض کند.اگر چند لحظه (دقیقا بیست و چهار ساعت) صبر بفرمایید این دردانه را سر پا مشاهده خواهید فرمود.یعنی امیدوارم.