سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران

86/9/7
6:4 عصر

انگشت‌های نرم فراغت

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


...مرا سفر به کجا می‌برد؟
کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند
و بند کفش به انگشت‌های نرم فراغت
گشوده خواهد شد؟
کجاست جای رسیدن، و پهن کردن یک فرش
و بی‌خیال نشستن
و گوش دادن به
صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور؟...