طراحی وب سایت الو.منظورت چی بود؟ - کوهپایه
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
دانش با عمل همراه است . پس هر که دانست عمل کرد و هر که عمل کرد دانست و دانش، به عمل فرا می خواند، پس اگر او را اجابت کرد چه بهتر و گرنه از او جدا و دورمی شود [امام صادق علیه السلام]