طراحی وب سایت کوهپایه
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
پرخوری مایه دوری از خداوند است که به سرپیچی کردنها نیرو می بخشد؛ پس شکمهایتان را پر نکنید که نورحکمت در سینه هایتان خاموش می شود [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]