سفارش تبلیغ
صبا

86/11/10
2:50 عصر

آه غزّه! نفرین بر دشمنان تو!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


به شمار اشک‌های کودکان گرسنه‌ات
                                                       نفرین بر دشمنان تو
به عدد دانه‌های عرق کودکان تَبدارت
                                                      نفرین بر دشمنان تو
و به تعداد موهای پریشان دختر‌کانت 
                                                      نفرین بر دشمنان تو
                                                                          نفرین بر دشمنان تو...