سفارش تبلیغ
صبا

87/12/7
4:29 عصر

پخش زنده، حرم امام رضا علیه السلام

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

 

سایت پخش زنده از حرم امام رضا علیه السلام. که من و پدر و مادر و زن و بچه ام و همه فک و فامیلم (البته آدم حسابی هاش!) قربونش برن الهی...


                                         التماس دعا شدیدا