سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران

87/2/21
11:48 صبح

ساده باشیم

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

 

  

ساده باشیم چه در باجه‌ی یک بانک
                                         چه در زیر درخت
                                                     
                                                       
سپهری