طراحی وب سایت خوش به حال پرنده! - کوهپایه
درِ دانش را استوار کنید که در آن شکیبایی است . [عیسی علیه السلام]

خوش به حال پرنده!

ارسال‌کننده : محمد رضا آتشین صدف در : 87/4/15 11:8 صبح


...پرنده کوچک بود
 پرنده فکر نمی‌کرد
پرنده روزنامه نمی‌خواند... پرنده قرض نداشت
پرنده آدم‌ها را نمی‌شناخت!
پرنده رو به هوا... و بر فراز چراغ‌های خطر
در ارتفاع بی‌خبری می‌پرید
و لحظه‌‌های آبی را دیوانه‌وار تجربه می‌کرد
پرنده ... آه فقط یک پرنده بود.

فروغ.

کلمات کلیدی :